Wydział Filologiczny - strona archiwalna Działalność naukowo-badawcza Zapowiedzi konferencji i zdarzeń naukowych

Zapowiedzi konferencji i zdarzeń naukowych

 • MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA


  "Pamięć: Zapomnienie i Zmyślenie"

  • Zgłoszenia do 15 czerwca 2014 r.
  • Kontakt do organizatora prof. UG, dr hab. Wojciecha Owczarskiego: wowczarski1@o2.pl • BEETWEN. POMIĘDZY
 • KONFERENCJA NAUKOWA


  Katedra Literatury i Kultury Niemieckiej
  na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego
  zaprasza na międzynarodową konferencję naukową
   

  ESEJ I ESEIZM NIEMIECKOJĘZYCZNY OD ROMANTYZMU

  DO (POST-) MODERNIZMU

   
  w dniach 27-29 czerwca 2014 r.

    • KONFERENCJA CRIME FICITON
 • KONFERENCJA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA


   
  Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego
  oraz Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego
   
  serdecznie zapraszają do udziału w konferencji naukowo- dydaktycznej

  Kształcenie i doskonalenie nauczycieli języków obcych

  oraz języka kaszubskiego.

   
  Gdańsk, 8-10 września 2014.
   


 • KONFERENCJA POŚWIĘCONA STUDIOM POSTZALEŻNOŚCIOWYM


   
  Tegoroczna międzynarodowa konferencja poświęcona studiom postzależnościowym
  odbędzie się w Gdańsku w dniach 24 – 26 września 2014 i nosi tytuł:

  Białe maski / szare twarze.

  Podmiot, ciało, performatywność w perspektywie postzależnościowej

  Organizatorzy proponują, by badania nad kulturowymi sytuacjami zależności/postzależności w obszarze Europy Środkowej i Wschodniej sytuować na przecięciu dwóch istotnych obszarów badawczych: studiów somatycznych oraz performatyki. Pozwoli to problematyzować kwestie tożsamości w doświadczeniu zależności/postzależności, zarówno w aspekcie cielesnym, jak i „zwrotu ku sprawczości”, który wydobywa teatralny wymiar procesów dominacji, podporządkowania oraz złożonych strategii oporu. Być może perspektywa ta stworzy możliwość opisania niedostatecznie dotąd eksponowanego przedmiotu badań teorii postzależnościowych w tej części kontynentu, jakim jest pewien rodzaj złego samopoczucia jej mieszkańców, objawiający się różnymi symptomami psychocielesnymi i emocjonalnymi. Pozwoli również na ukazanie, jak długotrwały, trudny do zdefiniowania dyskomfort kształtuje/deformuje podmiotowość ludzi zamieszkujących Europę Środkową i Wschodnią, zarówno w perspektywie indywidualnej, jak i wspólnotowej.
  W prace nad przygotowaniem konferencji włączyło się także Europejskie Centrum Solidarności. Obradom naukowym będą towarzyszyć warsztaty związane z podjętą problematyką, skierowane do wszystkich uczestników, referentów i słuchaczy.
  Powyższa informacja i zaproszenie skierowane są nie tylko do literaturoznawców, ale także do badaczy z innych dziedzin (historii, socjologii, filozofii, psychologii, etnologii, językoznawstwa) oraz doktorantów i magistrantów zainteresowanych tematem dyskursów postzależnościowych.